Styret

Styret i stiftelsen Oslo Sentrum Steinerskole består av

Eivind Lyche Melvær, styreleder
Eivind er PhD-student i informatikk på Universitetet i Oslo. Han har to barn i Eventyrbrua steinerbarnehage.

Hanne Hukkelberg, styremedlem
Hanne er musiker. Hun har to barn i Eventyrbrua steinerbarnehage.

Jenny Keller, styremedlem
Jenny er lærer på steinerskolen på Nordstrand. Hun har ett barn på steinerskole, og to barn i Eventyrbrua steinerbarnehage.

Ellen Munden Paalgard, varamedlem
Ellen er informasjonsrådgiver i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Hun har to barn i Eventyrbrua steinerbarnehage.

 

Styrets mandat

Styret skal følge med på mulige, aktuelle lokaler innenfor området som er vedtatt for etablering av ny steinerskole. Tips om lokaler skal følges opp, og om det er reelle alternativer, undersøkes nærmere hos eier og relevante myndigheter. Om lokalet viser seg å være aktuelt som steinerskole kreves større kapasitet enn det styret kan stille med og flere fra interessegruppa involveres.

Et nytt styre velges i tråd med stiftelsens vedtekter så snart skolen er etablert. Stiftelsens vedtekter kan lastes ned fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet.