Status

Utdanningsdirektoratet har innvilget vår søknad om tillatelse til skoledrift etter friskoleloven.

Per april 2016 undersøker vi muligheter på en eiendom i bydel gamle Oslo.