Pedagogikk

Skolen skal følge Steinerskolens offentlig godkjente lærerplan, men samtidig være i utvikling.

Vi lever i et samfunn der både holdninger og levekår er i forvandling. Pedagogikkens oppgave er ikke å holde tritt med denne utviklingen, men å komme den i forkjøpet. Fremtidens generasjoner går i dagens skole, og skolens oppgave blir å legge til rette for en positiv utvikling i tiårene som kommer. Barna skal ikke oppdras til å møte samfunnet slik det er nå, de skal rustes til å kunne prege fremtidens samfunn på en selvstendig og nyskapende måte. I steinerpedagogikken fremheves barnets individualitet som den egentlige kilde til nyskaping og kreativitet. Det individuelle i hvert barn forbindes med evnen til etiske handlinger og personlig utvikling.

Sitat fra Fra Idé og Handling, om Steinerskolens pedagogiske idé.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å være med å forme skolens pedagogikk! Skriv enten epost til oslosentrum@steinerskolen.no, eller bruk kontaktskjemaet.