Lokaler

Vi leter etter egnede lokaler til skolen. Vi ønsker at skolen skal ligge sentralt i Oslo, fortrinnsvis i øst, helst bydelene Sagene, Grünerløkka eller Gamle Oslo. Vi trenger plass til minst 7 klasserom, gjerne 10. I tillegg trengs arealer til håndverk, kroppsøving, eurytmi, lærerværelse og kontorer. Et godt uteområde er også nødvendig.

Per februar 2017 jobber vi hovedsaklig med Ullevålsveien 116A+B.

Øvrige kandidater som vi anser som aktuelle, er:

 • En ubebygget eiendom i bydel Gamle Oslo. Situasjonen er foreløpig ikke avklart, men vi følger saken videre.
 • Veterinærhøyskolen. Veterinærhøyskolen skal flyttes til Ås, og lokalene på Lindern skal etter planen bli ledige i 2019. Vi har vært på omvisning både i hovedbygningen og i «gamle Lindern skole», og følger den videre utviklingen.
 • Myntgata 2 i Kvadraturen. Bygningen skal selges, vi følger den videre utviklingen.
 • Kvadraturen. Vi er i kontakt med festningsforvalteren på Akershus festning, samt Kvadraturforeningen, for å komme frem til mulige aktuelle lokaler i området.
 • Lillo gård. Vi har fått tips om denne eiendommen, men har ikke utredet den noe nærmere.
 • Sorgenfri. Et gammelt hus på nabotomt til Sofies Minde. Huset må eventuelt totalrenoveres.
 • Aker sykehus. Trolig er store deler av gamle Aker sykehus ikke i bruk.

I tillegg har vi jobbet med noen eiendommer som vi for tiden anser å ikke være aktuelle:

 • Berle Skole i Professor Dahls Gate, der Steinerhøyskolen holder til. En etasje ble ledig da eurytmiutdanningen ble avviklet, hvor vi sannsynligvis kunne laget midlertidige lokaler for fire klasser. Stiftelsen Berle Antroposofisk Arbeidssenter som eier bygningen, valgte imidlertid å leie ut til en annen leietager i oktober 2015.
 • Incognito Terrasse 9, der Solrosen Steinerbarnehage holder til. Kristensamfunnet eier bygningen, og vurderte utleie/salg til oss i desember 2015. Bygningen viste seg imidlertid å være for liten til å få til tilstrekkelig antall klasserom for en permanent skole.
 • Hausmannskvartalet. Eiendommen ble solgt før vi rakk å melde vår interesse til kommunen. Vi kontaktet ny eier (Urbanium AS) i desember 2015 med et forslag om hvordan en steinerskole på tomten kunne være med å oppfylle reguleringsplanens krav om «byøkologisk kulturkvartal med stor grad av brukermedvirkning». Tilbakemeldingen vi fikk var at de heller ønsker et «kulturbygg» på tomten.
 • Gamle Lille Tøyen Sykehjem. Kommunen har etter sigende planer for bygningen. Den er forøvrig i dårlig teknisk stand, uten strøm eller vann, og med installasjoner av asbest som må saneres.
 • Sofies Minde. Per november 2015 driver kommunen barnehage i bygget, som i følge bydelen heller er tenkt utvidet enn avviklet.
 • Pilestredet 84 b i Stensparken. Per 2015 er bygget tilsynelatende ledig, men det ser ut til å være for lite til å drive en permanent skole.
 • Gamlebyen Kirke ved Oslo Hospital. Nedlagt som kirke 2014, og utleid til Kirkens bymisjon.
 • Markus Kirke på St. Hanshaugen. Nedlagt som kirke i 2013, og utleid til Jesus Church.
 • Ila hybelhus i Waldemar Tranes gate 70. Tidligere hospits for rusmisbrukere, men nå stengt. Kommunen planlegger asylmottak.

For alle disse eiendommene, og potensielt nye kandidater, ønsker vi kontakt med folk i interessegruppen som har lyst til å bidra til å utrede muligheter nærmere. Ta kontakt med oss med kontaktskjemaet, eller send epost til oslosentrum@steinerskolen.no.