Ett år med nytt styre

I mars 2015 ble det valgt et nytt styre i stiftelsen Oslo Sentrum Steinerskole. De nylig inntrådte medlemmene har kommet godt igang, og i løpet av det første året har vi jobbet på flere fronter.

Forrige styre fikk innvilget tillatelse til skoledrift av Utdanningsdirektoratet. Denne tillatelsen var tidsbegrenset, og det var i 2015 nødvendig å søke om ny tillatelse. Vi fikk innvilget ny tillatelse uten nevneverdige problemer. I forbindelse med søknaden til Utdanningsdirektoratet, var det nødvendig å gjøre en liten endring av stiftelsens vedtekter. Styret valgte å gjennomgå vedtektene i sin helhet, og har utarbeidet forslag til endring av enkelte paragrafer. Disse oppdateringene vil bli gjort tilgjengelige på nettsiden så snart de er godkjent.

Vi har også jobbet med å finne egnede lokaler for skolen. Siden det forrige styret har jobbet lenge med akkurat dette, visste vi at det ikke ville bli en enkel jobb. Vi har fått flere tips fra interessenter, og har et titalls mulige kandidater. Et sammendrag av de viktigste, er å finne her. For øyeblikket jobber vi hovedsaklig med et aktuelt alternativ i bydel Gamle Oslo.

Vi ønsker å begynne arbeidet med å forme den pedagogiske retningen til skolen. Selv om steinerpedagogikken er godt fundamentert, er «pedagogikkens oppgave å komme utviklingen i forkjøpet». Vi inviterer både erfarne og nyutdannede pedagoger til møter for å diskutere skolens pedagogikk.

Til slutt har vi laget denne nettsiden, for å kunne formidle mer informasjon enn hva som er hensiktsmessig på Facebook. Om kort tid vil vi åpne et skjema på nettsiden hvor det vil bli mulig å melde interesse for skolen. Følg med på Facebook for siste nytt!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *